Visor de descàrregues

Descarrega una imatge de l'àrea i el producte que seleccionis.

1. Selecciona l'àrea. Vermell indica àrea massa gran/petita.
 
2. Selecciona el producte
Topografia Territorial
Mapa topogràfic 1:25.000
Mapa topogràfic 1:50.000
Mapa topogràfic 1:100.000
Mapa topogràfic 1:250.000
Mapa topogràfic 1:500.000
Mapa topogràfic 1:1.000.000
   Veure la sèrie seleccionada
Ortofoto 1:2.500
Ortofoto 1:5.000
Ortofoto 1:25.000
Ortofoto infraroja 1:2.500
Ortofoto infraroja 1:5.000
Ortofoto infraroja 1:25.000
 Veure la sèrie seleccionada
Mapa de Cobertes del sòl de Catalunya
 Veure la sèrie seleccionada
3. Selecciona el format

Descarrega un arxiu ZIP amb tots els fulls de l'àrea que seleccionis.

1. Selecciona l'àrea. Vermell indica àrea massa gran/petita.      Lila indica els fulls seleccionats.
 
2. Selecciona la sèrie
Topografia Territorial
Cartografia topogràfica 1:1.000
Base topogràfica 1:25.000 (2005-16)
Mapa topogràfic 1:25.000
Mapa topogràfic 1:50.000
Mapa topogràfic 1:100.000
Mapa topogràfic 1:250.000
Mapa topogràfic 1:500.000
Mapa topogràfic 1:1.000.000
 Veure la sèrie seleccionada
 Veure fulls
Ortofoto 1:2.500
Ortofoto 1:5.000
Ortofoto 1:25.000
Ortofoto infraroja 1:2.500
Ortofoto infraroja 1:5.000
Ortofoto infraroja 1:25.000
  Veure la sèrie seleccionada
 Veure fulls
Piràmide híbrida
Mapa de Cobertes del sòl
Noms geogràfics de Catalunya
Divisions administratives
Base de seccions censals
Mapa de pendents > 20 %
Talls
Model d'elevacions 2x2
Model d'elevacions 5x5
Model d'elevacions 15x15
Lidar
Lidar v2
 Veure fulls
3. Selecciona el format
Importa una àrea